Понедельник
  Понедельник 

Время Каб Каб Каб Каб Каб Каб Каб 9 а Каб Каб Каб 10а Каб 10б Каб 11а Каб 11б Каб 11в Каб

Время Каб Каб Каб Каб Каб Каб Каб
1 8.00- 8.40 "Разговоры о важном" 411 "Разговоры о важном" 310 "Разговоры о важном" 102

"Разговоры о важном"

410 "Разговоры о важном"

406

"Разговоры о важном"

409 "Разговоры о важном"     А/з "Разговоры о важном" 305 Рус. яз 301

"Разговоры о важном"

407 Алгебра 402 _   "Разговоры о важном" 302 "Разговоры о важном" 215  Биология 403 1 13.20- 14.00 "Разговоры о важном" 410 Рус. яз     206 ИЗО 411 "Разговоры о важном" 103 "Разговоры о важном"      301 "Разговоры о важном" 217 "Разговоры   о важном"     401
2 8.55-9.35 Рус. яз 401 Литер 305 ИЗО

411

Географ 101А Алгебра

306

История 407 Алгебра 408 Физ - ра С/з Физика 302 ОБЖ 101 А Геометр

402

Литер 301 Биология

403

Англ. яз

303/215 Географ 101 2 14.15-14.55 Биология 102 ИЗО 411 Матем 306 Рус. яз 103 История 201 Рус. яз 410 Технолог 217/ маст
3 9.50-10.30 Матем. 408 ИЗО 411 Рус. яз 401 Алгебра 306 История

407

Биология

403

Географ 101А Англ. яз

303/215

Физ -ра С/з Литер 305 Литер 301 Физика 302 Алгебра 402 Географ 101 Психолог 407 3 15.05-15.45 Англ. яз. 103/303 Литер

410

Биология 102 Матем 306 Рус. яз 301 Технолог 217/ маст История 201
4 10.45- 11.25 Физ - ра

С/з

Матем 408 Литер 305 Геометр 306 Биология 403 Рус. яз 401 Информ 310 Географ 101А Англ. яз 215 Физ- ра С/з Физика 302 Алгебра 402 Литер 301 Географ 101 История 201 4 16.00-16.40 Рус. яз 410 Физ -ра С/з Рус. яз 310 Биология 102 Технология 217/маст История 201 Англ. яз 304/103
5 11.40-12.20 Литер 305 Физ -ра

С/з

Матем 401 Биология 403 Рус. яз 410 Алгебра 310 Рус. яз

401

Алгебра 306 Географ 101А Физика 302 Англ. яз 215/303 Географ 101 История 201 Литер

301

Алгебра 402 5 16.45- 17.25 Рус. яз 410 Матем 306 Физ - ра С/з Литер 310 Англ. язык 215 Англ. яз 101А Биология 102
6 12.35-13.15 ИЗО 411 Рус. яз

401

Физ - ра С/з Рус. яз 410 Геометрия 310 Англ. яз

101А

Англ. яз 304 Физика 302 Литер 305 Англ. яз 215  Географ

101

Биология 403 Обществ 409 Алгебра 402 Литер 301 6 17.30- 18.10 Матем 306 Биология 102 Литер 310 Физ - ра

С/з

         

7 13.20-14.00                       Биология 403 Литер 305 Алгебра 408 Географ 101 А Обществ 409 Физ -ра

С/з

Физика 302 История 201   402 7

18.15-18.55

Физ - ра С/з "Разговоры о важном" 306 "Разговоры о важном" 310  Англ. яз 103      

   
8

14.15-14.55

                      Рус. яз 301 "Разговоры о важном" 201 Рус. яз 401 "Разговоры о важном" 402   Англ. яз 303/215  Физика 302 Обществ 409     8                      
 
Вторник
  Вторник

Время Каб Каб Каб Каб Каб Каб Каб Каб Каб Каб 10а Каб 10б Каб 11а Каб 11б Каб 11в Каб

Время Каб Каб Каб Каб Каб Каб Каб
1 8.00-8.40 Рус. яз.  401 История 407  Биология 101А -   ИЗО 411 - 305  Алгебра 408 Общество  409 История  407 Алгебра 306  Алгебра 402  Общество 305 Родной рус 301  -   Англ. яз 103  1 13.20-14.00 Матем  306 Музыка 411  Рус. яз. 206 310  Англ. яз. 215 Физика 302  Алгебра 405 
2 8.55-9.35 Музыка 411  Рус. яз. 401  История 101А Физика 302 Физ-ра С/з Геометрия 306 Геометрия 408 История 201 Общество 409  Геометрия 406 Индивид. проект 305 Алгебра 402  Англ. яз 303  Родной рус 301  ОБЖ 102  2 14.15- 14.55 Рус. яз. 410  Англ. яз. 103/303 Литер 310  Матем 306 Физика 302 Алгебра 405  Рус. яз. 401
3 9.50-10.30 Матем  408 Биология 403 Рус. язык 101А ИЗО 411 Физика 302 Физ-ра С/з История 407  Алгебра 408 Рус. яз. 301  Общество 409  История 201  Общество 305 Информ  405 Англ. яз. 215/303  Алгебра 402  3 15.05-15.45 Технолог 215 / маст  Матем 306  Рус. яз. 206 Географ 101 Физ-ра с/з  Англ. яз. 215 Физика 302
4 10.45-11.25 История  407 Матем 408 Англ. яз. 215  Физ - ра с/з Алгебра 306 Физика 302 Физ-ра С/з Англ. яз. 303/304 ОБЖ 102 Рус. яз. 401  Общество 409  Рус. яз.  301 Информ  405 Алгебра 402  Физ - ра с/з 4

16.00-16.40

Технолог 215 / маст  Географ 401 Матем 310 Рус. яз 206 Литер 401 Физ -ра с/з  Англ. яз. 215
5 11.40-12.20 Англ. яз. 215 Музыка 411  Матем 101А Алгебра 306 Англ. яз 305 Рус. яз. 401  Физика 302 Биология 102 Англ. яз. 303/304 История 407 Физ-ра с/з  Информ 405/406  Алгебра 402  Общество 409 Родной русский  301 5 16.45-17.25 ИЗО 411  Технолог 215/маст  Географ 101  Технолог 217/ маст Химия 403  ВиС 405  Литер 405
6 12.35-13.15 Биология 403 Англ. язык 215 Музыка 101А История 407  Рус. яз. 410 Литер 206 Рус. яз. 401  Геометрия 408 Биология 102 Англ. яз. 304/303 Рус. яз. 301  Физ-ра с/з  Физика 302  Информ 406  Общество 409  6

17.30-18.10

Географ 101 Технолог 215/маст  Музыка 411  Технолог 217/ маст ВиС 405  Химия  403 Физ-ра С/з 
7 13.20-14.00            Рус. яз.  410     Технолог 217/ маст  Литер  401 Рус. яз. 301  Геометрия 408 Биология 102  ОБЖ 101А   Индивид. проект 305 Физ-ра С/з Право 409 Информ 406  7 18.15-18.55              Алгебра  201 Музыка 411  Химия 403 
8 14.15-14.55                 Технолог  217/ маст                     Физ - ра  с/з    8                        
 
Среда
  Среда

Время Каб Каб Каб Каб Каб Каб Каб Каб Каб Каб 10а Каб 10б Каб 11а Каб 11б Каб 11в Каб

Время Каб Каб Каб Каб Каб Каб Каб
1

8.00-8.40

Матем 310 ОДНКНР 301  Рус яз. 101А Общество 409 Технолог 217/ маст Англ. яз. 303/304 Музыка  411 -   Литер 410 Алгебра  405 Геометрия  402 Право 101 Химия   403 _   _   1

13.20-14.00

Англ. яз. 103/303 Рус. яз. 310 История 407 Математика 306 ОБЖ 101А Алгебра 405  Литер 401
2

8.55-9.35

Рус. яз. 310 Физ-ра С/з ОДНКНР 101А Англ. яз. 303/304  Технолог 217/ маст Музыка 411 Общество 409 Информ 405  Алгебра 408 Литер 410 Физика 302 История 201 Алгебра  402 _   Химия  403 2 14.15- 14.55 Рус. яз. 410 Англ. яз. 303/103 Рус. яз. 310 История 407 Физ-ра с/з Геометрия 405 Рус. яз. 401
3

9.50-10.30

Физ-ра С/з Англ. яз. 103/304 Литер 101А Музыка 411 Общество 409 Алгебра 306 Технолог 217/ маст Литер 410 Англ. яз. 215 Физика 302 Информ 405  Экономика 201  Индивид. проект 101  Химия 403  Алгебра   402 3 15.05-15.45 История 407 Физ-ра с/з Англ. яз. 303/103 Рус. яз. 310 Рус. яз. 401 Физ-ра с/з Алгебра 405 
4 10.45-11.25 Литер 310 Матем 408 Англ. яз. 103/304 Алгебра 306 Музыка 411 География 101 Технолог 217/ маст Физика 302 Информ 405 Англ. яз 215 История 201 Геометрия 402 Литер.  410 Физ - ра с/з  Биология  403 4 16.00- 16.40 Матем 306 История 407  Физ - ра с/з Литер 310 Литер 401 Рус. яз. 410 Физ-ра С/з
5 11.40-12.20 Англ. яз. 310   Литер 401 Матем 101А Технолог 217/ маст Англ. яз. 303/215  Общество 409 Англ. яз 304  Физ-ра с/з Физика 302 Химия  403 Информ  405 Литер 410 Физ - ра с/з  Алгебра 402 История  201 5 16.45- 17.25 Физ-ра с/з Рус. яз. 206 Матем 306 Физ - ра с/з Биология 102 Литература 410 География 101 
6 12.35-13.15 ОДНКНР   310 Рус. яз  401  Физ - ра  с/з  Технолог 217/ маст Географ 101 Алгебра 306 Алгебра 408 Химия 403  Физ-ра С/з Информ 405  Литер 410 Физика 302 Англ. язык  303 История 201 Физ - ра

 с/з

6 17.30- 18.10  Литер 410   Матем 306          Музыка 411  География  101 Биология 102
7 13.20-14.00           Рус. яз. 410     Рус. яз 401 Алгебра 305  Химия 403  Физ-ра с/з  ВиС 402 ВиС 411 Эконом 201    7 18.15- 18.55             География  101 Биология 102 Музыка  
8 14.15-14.55                        ОБЖ  101А                   8                        
 
Четверг
  Четверг

Время Каб Каб Каб Каб Каб Каб Каб Каб Каб Каб 10а Каб 10б Каб 11а Каб 11б Каб 11в Каб

Время Каб Каб Каб Каб Каб Каб Каб
1 8.00-8.40 История 310  Рус. яз 301 Технолог 217/маст                                                 0

12.35-13.15

- - - -     - - - - - - - -
2

8.55-9.35

Технология 217/ маст История 301  Рус. яз 101А                                                 1

13.20-14.00

 

              Физика 302         
3

9.50-10.30

Рус . яз 310 Технолог 217/ маст История 101А  Физика  302      Геометрия  215                                      2 14.15-14.55 ОДНКНР 305 Рус. яз. 206  Англ. яз 303/103  Физ - ра с/з Правовой диктант 301  Физика  302 Алгебра  405
4 10.45-11.25             Англ. яз  305 История  102  Рус. яз   215 Физика  302                                 3

15.05-15.45

Рус. яз. 410  ОДНКНР 305  Физ - ра

 с/з

Рус .яз 206 Англ. яз. 304/103  Алгебра 405  Физика 302 
5

11.40-12.20

            Геометрия 306  Физика  302 История   215 География   101                                 4

16.00-16.40

Литер. 410 Физ - ра с/з ОДНКНР 305 Рус. яз 206  Алгебра 405  Правовой диктант 217 ОБЖ

101А 

6 12.35-13.15             География  305  Геометрия 306  Физика 302  Англ. яз   101                                 5 16.45-17.25 Физ - ра с/з  Литер 410 Рус. яз 206  ОДНКНР 305 Геометрия 405  Общество 409  Англ. яз. 304/103 
7 13.20-14.00               Рус. яз  102      Геометрия  101                               6

17.30-18.10

                Общество 409  Рус. яз.  410 ВиС 405 
8                                                       7  18.15-18.55             Литература  410 Общество  409 
 
Пятница
  Пятница

Время Каб Каб Каб Каб Каб Каб Каб Каб Каб Каб 10а Каб 10б Каб 11а Каб 11б Каб 11в Каб

Время Каб Каб Каб Каб Каб Каб Каб
1 8.00 - 8.40 Математика 408 Географ  101 Литература 410 Англ. яз. 303/304 Физ - ра С/з Алгебра 306 Рус. яз 401  _   Физика 302  Алгебра 405 Алгебра  402 -   -   _   -   12.35-13.15          Англ. яз 103       История  201 
2 8.55 - 9.35 Физ - ра

С/з

Рус. яз. 401 Географ  101 История 407 Англ. яз. 303/215 ВиС 306 Физ - ра

с/з

Литература 410 Алгебра 408 Геометрия 405 Геометрия 402  ОБЖ 101А -   _   -   1

13.20-14.00

Англ. яз. 303/103 Литер 410 Технология 217/ маст Музыка 411 История 201  -   Географ 101
3

9.50 -10.30

Англ. яз. 103/304 Литер 410 Математика 408 Географ 101 Алгебра 306 Физ - ра

с/з

История 407 Физика 302 Технология 217/маст Литер 401 Физ - ра  с/з Геометрия 402 Информ 406 Англ. яз. 303/103 -   2

14.15 -14.55

История 201 Англ. яз. 303/103 Технология 215/ маст Общество 409 Алгебра 406 География 101 Химия 403
4 10.45 -11.25 Рус. яз. 401 Англ. яз. 103/304 Физ - ра С/з Физ-ра с/з  Рус.яз 410 Географ 101 Алгебра 408 ВиС 306 Литература 305 Физика 302 Химия 403 Англ. яз. 303/215 Алгебра 402 ОБЖ 101А Индивид. проект 305 3 15.05-15.45 Рус. яз. 410 История 201  Англ. яз. 303/103 Литер 310 Географ 101 Химия 403 Геометрия 406
5 11.40 - 12.20  Географ 101 Физ - ра  с/з Англ. яз. 103/304 Рус. яз 410 ВиС 306 Рус. яз. 401 ВиС 408 Технология 217/маст Географ 101А ВиС 405 Физ-ра С/з История 201 Физика 302 Алгебра 402 Англ. яз. 303 4 16.00-16.40 Литер 410 Математика 306 Общество 409 Литер. 310 Химия 403 История 201  Информ 406
6 12.35 -13.15     Математика 408 Рус. язык 401 ВиС 306  Географ  101 Англ. язык 303/304 ИЗО 411 География 101А Рус. яз 301 Технология 217/маст Биология 403 Физ-ра С/з  Алгебра 402 Право 409 физ - ра с/з 5 16.45-17.25 Матем 306 Общество 409 Литер 310   Физ - ра с/з Информ 406 Физ- ра с/з
7 13.20-14.00                              Классный час  305  Физ - ра С/з Биология   403 Общество  409  6 17.30-18.10 Общество 409     Рус. яз. 310   Информ 406  Физ - ра с/з     
8                                       7 18.15-18.55